Produkty

ROLNICY

NowościRolnicy


Rachunek bieżący i rachunek pomocniczy w Banku to:

  • kompleksowa obsługa finansowa
  • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
  • możliwość korzystania z usług bankowości internetowej MR Bank online
  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
  • karty płatnicze Visa Business
Do wniosku o otwarcie rachunku należy dołączyć:
  • decyzja o nadaniu nr NIP
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnegolub nakaz płatniczy lub umowę dzierżawy lub akt notarialnynabycia nieruchomości rolniczej
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatkudochodowego jeśli prowadzi działalność wytwórczą w dzialespecjalnym produkcji rolnej
  • kserokopia dowodu osobistego
 

 
 

 

Z myślą o naszych Klientach

 

 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!