Produkty

ROLNICY

NowościKomunikaty


Bank Spółdzielczy w Żurominie informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Żurominie.

Kontrola wewnętrzna

Polityka Ładu Korporacyjnego


Polityka informacyjna

Struktura organizacyjna Banku

Raport z oceny Polityki Ładu KorporacyjnegoSprawozdanie finansowe za 2018 rok:


Bilans Banku

Rachunek zysków i strat

Zestawiene zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:

Bilans Banku

Rachunek zysków i strat

Zestawiene zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok:


Bilans Banku

Rachunek zysków i strat

Zestawiene zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok:


Bilans Banku

Rachunek zysków i strat

Zestawiene zmian w kapitale własnym

 

 

Z myślą o naszych Klientach

 

 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!