Produkty

ROLNICY

NowościBankowość internetowa

Jeśli posiadasz rachunek w Banku Spółdzielczym w Żurominie a także masz możliwość korzystania z internetu, możesz zacząć samodzielnie zarzadzać swoimi środkami – wystarczy, że odwiedzisz dowolną placówkę Banku i zgłosisz chęć posiadania dostępu online do swojego rachunku.

Funkcjonalność dostępna dla Klienta:
 • Zintegrowana Pozycja Finansowa
 • Tworzenie zleceń przelewów krajowych, ZUS, US i inne, zlecenia stałe,
 • Podgląd rachunków kredytowych
 • Tworzenie szablonów przelewów
 • Tworzenie bazy odbiorców zleceń
 • Wyciągi z rachunków
 • Tworzenia przelewów masowych / lista płac
Wysokie bezpieczeństwo:
 • użytkownik widzi tylko te elementy, do których posiada uprawnienia,
 • automatyczne wylogowanie użytkownika po upłynięciu zdefiniowanego czasu,
 • brak możliwości podwójnego logowania jako jeden użytkownik – w przypadku wykrycia takiej sytuacji system automatycznie zakończy istniejącą sesję użytkownika,
 • kontrola dostępu oraz autoryzacja zleceń odbywa się za pomocą tokenów lub jednorazowych haseł smsowych
Zasady bezpieczeństwa

W systemie bankowości internetowej SGB Online zastosowane zostały najwyższej klasy rozwiązania gwarantujące pełne bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Po stronie użytkownika leży jednak konieczność przestrzegania pewnych zasad, które pozwalają zachować wbudowane zabezpieczenia:
 • loguj się wyłącznie bezpośrednio ze strony https://sgbonline.sgb.pl
 • zanim podasz swoją nazwę użytkownika i hasło upewnij się, że w pasku adresu przeglądarki nazwa strony rozpoczyna się od https
 • sprawdź, czy na dolnym pasku przeglądarki, na pasku adresu lub obok niego znajduje się ikonka kłódki. Jest to oznaczenie certyfikatu bezpieczeństwa, po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę zostanie wyświetlona informacja dla kogo certyfikat został wystawiony.
 • Certyfikat powinien być wystawiony dla SGB-Bank S.A.
 • Https w adresie oraz kłódka są potwierdzeniem, że połączenie z SGB online jest szyfrowane i zabezpieczone.
 • podczas wprowadzania nazwy użytkownika/haseł sprawdź czy nie jest włączony klawisz Caps Lock, gdyż trzykrotne podanie niewłaściwego hasła powoduje zablokowanie identyfikatora użytkownika. W celu odblokowania identyfikatora użytkownika, należy zgłosić się do placówki Banku
 • nie uruchamiaj Systemu poprzez załączniki lub linki / adresy otrzymane pocztą elektroniczną
 • nie odpowiadaj na e-maile z prośbą o weryfikację Twoich danych, w szczególności nigdy nie wysyłaj swojej nazwy użytkownika i hasła
 • unikaj logowania do Systemu z komputerów, do których nie masz pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych)
 • dbaj o bezpieczeństwo swojego komputera, z którego najczęściej logujesz się do SGB online - instaluj tylko programy znanego pochodzenia, chroń komputer przed wirusami instalując na nim oprogramowanie antywirusowe, instaluj poprawki systemu zalecane przez producenta
 • dla własnego bezpieczeństwa, w ustawieniach przeglądarki wyłącz zapisywanie szyfrowanych stron

Uwaga:


- Unikaj korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach
- Zadbaj o aktualne oprogramowanie antywirusowe
- Natychmiast zmień swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać

- Przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości i/lub wątpliwości przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z Oddziałem Banku. Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczących bankowości
elektronicznej można sprawdzać na stronie
Związku Banków Polskich


Instrukcja do tokena SGB online

Podręcznik użytkownika indywidualnego SGB online


Podręcznik użytkownika korporacyjnego SGB online
 

 

Z myślą o naszych Klientach

 

 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!