Produkty

ROLNICY

NowościAktualności

12.05.2017

Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żurominie - 11.05.2017


11 maja 2017r. W restauracji ,,Zacisze” u Zielińskich odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żurominie, podczas którego przedstawione i podsumowane zostały wyniki działalności Banku za 2016r.

            Zebranie Przedstawicieli jako najwyższy organ Banku zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe. Udzieliło jednogłośnie absolutorium wszystkim członkom Zarządu oraz podjęło inne uchwały, między innymi o podziale nadwyżki finansowej oraz zmian statutu Banku.

Sprawozdanie z działalności Banku przedstawił prezes Zarządu Kazimierz Bulkowski. Bank w 2016r. Osiągnął dobre wyniki gospodarcze i finansowe. Suma bilansowa banku przekroczyła kwotę 200 mln zł i wzrosła w porównaniu do 2015r. o 25%. Zanotowano również wysokie przyrosty depozytów i kredytów banku. Niski udział kredytów zagrożonych wynoszący 0,84% obliga kredytowego przy średniej w zrzeszeniu SGB – 6,31% świadczy o bezpiecznym ich udzielaniu. Wskaźniki efektywności działania są na dobrym poziomie.

W trakcie dyskusji wyrażono słowa uznania dla Zarządu za dobre wyniki działalności bankowej i pracowników za ich fachową obsługę i uprzejmość.

            Prezes Zarządu w podsumowaniu zebrania podziękował delegatom za przybycie i ciepłe słowa wyrażone pod adresem banku i udzielone absolutorium, również członkom Rady Nadzorczej i pracownikom za włożoną pracę i współpracę w realizacji zadań. 

Z myślą o naszych Klientach

 

 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!