Produkty

ROLNICY

NowościAktualności

26.09.2011

80-lecie Banku Spółdzielczego w Żurominie

W dniu 25 września 2009r., Bank Spółdzielczy w Żurominie świętował jubileusz 80 – lecia swojej działalności. Uroczystość uczczono tradycyjnie mszą świętą. Zarząd Banku wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem odsłonili tablicę upamiętniającą jubileusz. W asyście orkiestry dętej, uczestnicy jubileuszu przeszli do budynku Żuromińskiego Centrum Kultury gdzie miała miejsce jubileuszowa gala. Po odegraniu hymnu spółdzielczego, otwarcia uroczystości jubileuszowych dokonał Prezes Zarządu Kazimierz Bulkowski, który przywitał przybyłych gości. Uroczystości rocznicowe zgromadziły wielu gości, wśród których znaleźli się m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, poseł na sejm RP Aleksander Sopliński, Dyrektor Biura Poselskiego Józef Kaliński, przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej dyrektor Biura Lustracji Marianna Danuta Świerżewska, Przewodniczący Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,    prezes Zarządu  Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie dr Czesław Swacha i Członek Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Krzysztof Ksyta, Przedstawiciel Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie  Kazimierz Jabłonowski, Prezes Mazowieckiego Banku Regionalnego w         Warszawie Danuta Kowalczyk i wiceprezes Michał Krakowiak, Janina Śmigielska przewodnicząca Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Regionalnego,Izabela Bochnia dyrektor ciechanowskiego Oddziału Mazowieckiego Banku Regionalnego, Dyrektor Departamentu Komunikacji w Mazowieckim Banku Regionalnym  Tomasz Łysiak, Jerzy Rzymowski przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego, starosta powiatu Żuromińskiego Janusz Welenc, starosta powiatu mławskiego Włodzimierz         Wojnarowski, Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin Zbigniew Nosek. Na uroczystości obecni byli także pracownicy i członkowie władz statutowych Banku, jak również jego kluczowi klienci.
Po oficjalnym powitaniu i przedstawieniu zaproszonych gości, Prezes Zarządu nawiązał do historii Banku, do tradycyjnych wartości spółdzielczych. Idee, które legły u podstaw powołania do życia Kasy Stefczyka w Żurominie znajdują swoje odbicie w dzisiejszej działalności naszego Banku . Tak jak przed osiemdziesięciu laty, naszym celem jest stworzenie członkom i klientom Banku szansy bezpiecznego lokowania oszczędności na korzystnych warunkach. Także tak jak osiemdziesiąt lat temu lokaty składane w naszym Banku, fundusze własne i fundusz udziałowy przeznaczane są na potrzeby gospodarcze przedsiębiorców, rolników, samorządów lokalnych, a także na potrzeby bytowe mieszkańców. Już piąte pokolenie tutejszych, rolników i przedsiębiorców korzysta z usług naszego Banku. To najstarsza instytucja finansowa w mieście i okolicy. Jesteśmy dumni ze swojej historii oraz dokonań. Uważamy, że warta jest ona szerszego upublicznienia. Temu celowi służy wydana monografia w której przypominamy najważniejsze fakty i daty oraz osoby związane z działalnością Banku. Długą historię w ogromnej mierze nasz Bank zawdzięcza społecznej pasji i oddaniu kolejnych pokoleń spółdzielców. Efektem ich starań jest zwiększająca się siła banku i opinia jaką cieszy się w regionie. Dotychczasowy rozwój Banku, jego pozycja rynkowa, obecny potencjał oraz zaufanie klientów pozwalają wierzyć, że nasz Bank będzie się dalej rozwijał i kolejne lata jego funkcjonowania będą równie udane jak w ostatnim dziesięcioleciu.Po czym nastąpiło przyznanie odznaczeń i wystąpienia zaproszonych gości. Krajowa Rada Spółdzielcza Nadała Bankowi medal „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. Działaczy i pracowników uhonorowano Złotym Krzyżem im. ks. Piotra Wawrzyniaka i Złotą Odznaką im. Franciszka Stefczyka.

Partnerom oraz klientom Banku wręczone zostały pamiątkowe statuetki. Po przemówieniach i nadaniu odznaczeń odbył się występ Kwartetu Alla Breve a następnie uroczysta kolacja.

 

Z myślą o naszych Klientach

 

 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!