Produkty

ROLNICY

NowościOferta dla biznesu


Rachunek bieżący i rachunek pomocniczy w Banku to:

  • kompleksowa obsługa finansowa
  • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
  • możliwość korzystania z usług bankowości internetowej MR Bank online
  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
  • karty płatnicze Visa Business

Do wniosku o otwarcie rachunku należy dołączyć:

  • decyzja o nadaniu nr NIP
  • decyzja o nadaniu nr REGON
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny wyciągz właściwego rejestru sądowego
  • stempel firmowy
  • kserokopia dowodu osobistego


 

 

Z myślą o naszych Klientach

 

 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!