Produkty

ROLNICY

NowościAktualności

21.10.2019

W dniu 11 października 2019r., Bank Spółdzielczy w Żurominie świętował jubileusz 90 – lecia swojej działalności. Jubileuszowa gala odbyła się w sali bankietowej „Atmosfera” w Żurominie. Po odegraniu hymnu spółdzielczego, otwarcia uroczystości jubileuszowych dokonał Prezes Zarządu Kazimierz Bulkowski, który przywitał przybyłych gości.
11.05.2018

W dniu 10 maja 2018 w restauracji u „Rucińskich” w Żurominie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku. Wybrani w marcu br. delegaci przybyli na ZP w 100% składzie. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie ustępującej Rady Nadzorczej, Dyrektorzy Oddziałów banku.

12.05.2017

 

11 maja 2017r. W restauracji ,,Zacisze” u Zielińskich odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żurominie, podczas którego przedstawione i podsumowane zostały wyniki działalności Banku za 2016r.

31.12.2015
Bank Spółdzielczy w Żurominie podpisał wraz z innymi bankami spółdzielczymi zrzeszenia SGB umowę IPS. Przystąpienie do Systemu Ochrony Instytucjonalnej było związane z wdrożeniem regulacji unijnych.

Na uwagę zasługuję fakt, iż jest to pierwszy system ochrony instytucjonalnej w polskiej bankowości spółdzielczej, zgodny z wymogami unijnego rozporządzenia CRR, który został uznany przez KNF. System ochrony pozwoli na stworzenie wewnętrznych mechanizmów, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania Banków Spółdzielczych, zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.
 
26.09.2011
W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców. 
26.09.2011
W dniu 25 września 2009r., Bank Spółdzielczy w Żurominie świętował jubileusz 80 – lecia swojej działalności. Uroczystość uczczono tradycyjnie mszą świętą. Zarząd Banku wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem odsłonili tablicę upamiętniającą jubileusz.
 

 

Z myślą o naszych Klientach

 

 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!